نسخه دوم آموزش روبی

در این کتاب، همانند کتاب پیشین، سعی بر آن است که تمامی مباحث مربوط به زبان برنامه نویسی روبی، در بر گرفته شود. همچنین، در این نسخه علاوه بر مباحث مرسوم که در نسخه پیشین مورد بحث بود، مباحث شیء گرایی نیز اضافه شده اند. همچنین، کاربردهای زبان روبی نیز به طور خلاصه در انتهای کتاب، بررسی گشته است.

این کتاب برای چه کسانی است؟

بدون شک همه علاقمندان به برنامه نویسی و بخصوص حوزه وب، این کتاب جذاب خواهد بود. بخصوص اگر به دنبال زبانی ساده و نزدیک به زبان انسان هستید، به شما توصیه می شود که از روبی شروع کنید. تمامی مفاهیمی که در زبانهای دیگر وجود دارند، در روبی نیز به صورت بسیار ساده و قابل فهم تر پیاده شده اند.

results matching ""

    No results matching ""