سخن آخر

در این کتاب، ابتدا به معرفی روبی، سپس پایه های برنامه نویسی در روبی، متغیر ها و ... پرداختیم. فراگرفتیم که چگونه باید مفاهیم پایه برنامه نویسی مانند تابع و حلقه تکرار را در روبی پیاده کنیم. سپس، به مباحث پیشرفته تر شی گرایی پرداختیم. در نهایت، بررسی کردیم که روبی، در کجا کاربرد دارد و کجا میتوان بهترین کارایی را از آن دریافت نمود. در آخرین فصل، تصمیم گرفتیم یک پروژه تقریبا واقعی پیاده سازی کنیم و همه این ها، نتایجش شد سندی که پیش روی شماست. شما میتوانید از این سند برای یادگیری، تمرین و حتی آموزش روبی به سایرین استفاده کنید، چرا که مخاطب این سند، اشخاصی هستند که از برنامه نویسی اطلاع چندانی ندارند و دوست دارند برنامه نویسی را شروع کنند و بعنوان یک فیلد کاری، سرگرمی یا ابزاری برای پیش بردن اهداف پروژه و تحقیقشان آن را به کار بگیرند.

تقدیر و تشکر

  • ابتدا، از پدر و مادر عزیزم تشکر میکنم که مرا در به ثمر رساندن این پروژه، یاری نمودند
  • از دوستان عزیزم در «انجمن علمی کامپیوتر» دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نیز کمال تشکر را دارم، بابت حمایت ها و کمک هایشان در زمینه نگارش این کتاب و چگونگی پیشبرد آن.

results matching ""

    No results matching ""